Yrkesutbildning


YrkesbevisVem behöver yrkesbevis?


Enligt arbetsmiljölagen (kapitel 3,3 §, se nedan) så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har erforderlig utbildning för att framföra terränghjuling/terrängskoter under tjänsteutövning samt känna till vilka risker detta kan innebära.


Består företaget av en juridisk person så räknas även ägaren som anställd.


Vi erbjuder utbildning för yrkesmässig användning av alla typer av fyrhjulingar (terränghjuling, Traktor A & B,  eller terrängskoter. 


Utbildningen vänder sig till såväl erfarna som oerfarna förare av terrängfordon.


Vi erbjuder olika nivåer av yrkesutbildning.


Nivå 1


För den som till exempel jobbar på ridklubb, hästgård, bondgård eller golfbana eller liknande.

 

Vi går igenom reglage, körställning och kontroll före körning.

Vi börjar med grundläggande manöverträning, bromsteknik. Vi ökar sedan på svårighetsgraden på manövreringen med både naturliga och byggda hinder. Vi avslutar dagen med grundläggande släpvagnskörning, lastning och surrning. Vi jobbar mycket med säkerhets och miljötänket.

 

Tid: 6-10 tim

 

Vill man kombinera denna utbildning med förarbevis så löser vi det. Tid: 12-16 tim


Nivå 2

För den som jobbar med skogsbruk, räddningstjänsten etc.

 

Nivå 1+ vi tränar på terrängkörning på bland annat en terrängbana, vinschning, mera släpkörning.

 

Tid: 10-16 Tim

 

Självklart så går det att kombinera med denna utbildning med att ta förarbevis.  Tid: 16-20 tim.

 

Nivå 3

 

 För den som jobbar på skidanläggning eller annan extrem terräng, lutning

 

Nivå 1, 2 + körning i extrem terräng, lutning

 

Tid: 16-20 tim  - Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevisför den nivå som utbildningen genomförts.


  Vad säger lagen?


  Utdrag ur Arbetsmiljölagen kapitel 3,3 §


  " Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får godkännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren  upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.


  Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.


  Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till området där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.


  Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd, ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människor förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika."


  Kontakta oss, så lägger vi upp en kurs efter er behov och förutsättningar.


  Daniel 070-657 37 64, daniel@ljung.be