Yrkesutbildning


Yrkesbevis


Enligt arbetsmiljölagen (kapitel 3,3 §, se nedan) så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har erforderlig utbildning för att framföra terränghjuling/terrängskoter under tjänsteutövning samt känna till vilka risker detta kan innebära


Vi erbjuder utbildning för yrkesmässig användning av terränghjuling eller terrängskoter. Kontakta oss gärna så kan berättar vi mer om vilka möjligheter som finns för er.

Utbildningen vänder sig till såväl erfarna som oerfarna förare av terrängfordon.

 

Utbildningen genomförs under två dagar (20 h varav 16h är praktiska moment) och omfattar bland annat:

  • Teori
  • Körning grunder på övningsbana
  • Avancerad terrängkörning
  • Säkerhet och körekonomi
  • Ensamarbete


- Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevis -


Utdrag ur Arbetsmiljölagen kapitel 3,3 §


" Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får godkännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren  upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.


Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.


Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till området där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.


Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd, ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människor förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika."

Copyright @ All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera